Nasednout na vlak nebo na kolo a jet někam na výlet. Takto si plánuji svůj volný čas. Většinou je to Plzeňský, Karlovarský, Středočeský kraj a občas i Jihočeský kraj. Ovšem nezapomínám ani na okolí mého bydliště (Konstantinovy Lázně) kde jsou také zajímavá místa. Výlety dokumentuji foťákem Samsung ES90, Panasonic DMC-FZ50 a fotky si uchovávám zde. Starší fotky z mobilu jsou k nahlédnutí na Google - Plus pod jménem Tomáš Matejka a kanál na Youtube jménem Thomas211. Popisky používám z Wikipedia.org....
více 

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Každoročně se na středočeském hradě Křivoklát koná plno akcí. Vždy během adventu se zde koná Knížecí advent s Vánočními trhy, jimiž nás provází doprovodný program...
Hrad Křivoklát byl nejprve využíván jako lovecký hrad knížat a králů. Kosmas se o Křivoklátu zmiňuje v souvislosti s rokem 1110, jelikož však archeologický průzkum žádné osídlení z 11.–12. století neprokázal, soudí někteří, že se Kosmas zmiňuje o jiném stejnojmenném místě.[1] (Archeologický výzkum provedený NPÚ – územním obdobrým pracovištěm středních Čech z let 2004–06 prokázal násep raně středověké fortifikace...
Kategorie: kulturalidéoslavy
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 6.12.2014
 • 43 zobrazení
 • 2
 • 22
Cheb leží na západě České republiky, v blízkosti hranic s Německem. Sousedními městy jsou na severozápadě Aš, na severovýchodě Sokolov a Karlovy Vary a na jihovýchodě Tachov. Městem prochází poledník s hodnotou 12° 22´ v. d. a rovnoběžka 50° 04´ s. š. Průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo 472 metrů. V okolí Chebu se nachází přehradní nádrže Skalka a Jesenice. Šest km severozápadně leží Františkovy Lázně. Chebské hradiště bylo osídleno již v 9. století Slovany. První dochovaná písemná zmínka o Chebu pochází z roku 1061. Roku 1146 připadlo Chebsko císaři Fridrichu I. Barbarossovi který zde kolem roku 1180 nechal postavit dodnes z části zachovaný středověký hrad (falc). Na město byl Cheb povýšen roku 1179. V lednu 1285 se v Chebu konala svatba českého krále Václava II. s dcerou římského krále Rudolfa I. Jitkou, poté Cheb patřil střídavě k Čechám a Německu, roku 1322 ho Ludvík IV. Bavor se souhlasem chebských dal v zástavu českému králi Janu Lucemburskému. Městu byla přislíbena nezávislost vůči království, pozbylo však statut svobodného říšského města. Zástava nebyla nikdy vyplacena.
Kategorie: města
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 29.11.2014
 • 63 zobrazení
 • 1
 • 11
První adventní víkend jsme se vypravili do hlavního města Saska. Ráno jsme v Plzni nasedli, i s celou partou, do autobusu a kolem jedenácté přijeli do Drážďan. Město má za sebou bohatou historii. První zmínky pocházejí již z 5. století před Kristem. Osidlovat se začalo až ve středověku. V roce 1675 město vyhořelo a po jeho obnovení bylo nazívané ,, novým královským městem " . V únoru 1945 bylo město kompletně vybombardováno. Po válce byly ruiny historických budov postupně rozebrány či vyhozeny do vzduchu. S následnou výstavbou centra se započalo hned ve 40. letech. Většina významných historických budov byla znovu dokončena ale až v 60. letech, např. Zwinger (1963). Některé stavby byly po průtazích znovu postaveny dokonce až v 80. letech, např. Semperoper (1985). Ruina Kostela Panny Marie (Frauenkirche) byla na svém místě ponechána a měla sloužit jako pomník proti válce. Většina uměleckých děl se vrátila do Drážďan v 2. polovině 50. let, díky čemuž mohlo být opět otevřeno několik muzeí dnešních státních uměleckých sbírek.

Město bylo v dobách NDR poměrně zanedbané. Nové město (Neustadt) mělo být původně srovnáno se zemí. Po velkých občanských protestech bylo od tohoto záměru upuštěno. Jiné čtvrti takové štěstí neměly, např. Johannstadt, kde bylo vystavěno panelové sídliště.
více  Zavřít popis alba 
 • 2.12.2017
 • 18 zobrazení
 • 1
 • 00
ARRIVA OD HADOVKY JE APPENZELSKÝ SALAŠNICKÝ PES, KTERÝ SE NARODIL V ZÁŘÍ 2009 VE VESNICI LOMY NEDALEKO KONSTANTINOVÝCH LÁZNÍ...
Je to velice hravý a aktivní pes, který má rád vodu. Je sice mazlivý, ale nedůvěřivý a hlídá si svou rodinu...
Kategorie: zvířata
více  Zavřít popis alba 
 • 3.8.2013
 • 31 zobrazení
 • 0
 • 00
ARRIVA OD HADOVKY Je Appenzelský Salašnický pes narozen 2.9.2009 v Lomech u Konstantinových Lázní. Je to velice hravý pes, má rád vodu a sníh a rád aportuje. Plemeno je nedůvěřivé cizím lidem a hlídá si svou rodinu.
Kategorie: zvířata
více  Zavřít popis alba 
 • 25.2.2013
 • 25 zobrazení
 • 0
 • 00
JEDE JEDE MAŠINKA.....
Každoročně se na trati z Pňovan u Plzně do Bezdružic koná akce ,při které jezdí mezi stanicemi Bezdružice a Kokašice(jeden vlak až do Cebivi)parní vlaky - všechny jsou pod dohledem četníků. Na bezdružickém nádraží se konají výstavy historické železnice a modelové železnice, ukázky práce četníků, občerstvení z vlakového bistra, možnost svezení se na drezíně a mnoho dalšího....vždy jeden výkend v červenci a jeden výkend v srpnu....
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 21.7.2013
 • 210 zobrazení
 • 1
 • 22
Sobotu před velikonocema jsme se vydali na Radnicko. Vlakem jsme dojeli do Stupna, kde jsme navštívili zpřístupněný kostel a pěšky jsme došli do Radnic, kde jsme navštívili muzeum, minipivovar s ochutnávkou piv. Po malém občerstvení v restauraci na Trucovně jsme se vydali opět domů....
více  Zavřít popis alba 
 • 26.3.2016
 • 18 zobrazení
 • 1
 • 00
Kategorie: zvířata
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2013
 • 34 zobrazení
 • 0
 • 00
Název obce je vysvětlován tím, že v ní žili Srbové, Jedním z vysvětlení je, že se ve zdejším údolí usídlila družina kněžny Ludmily, která podle části legend přišla do Čech z (Lužického) Srbska a pak byla v rámci mocenských sporů se svou snachou Drahomírou odsunuta na nedaleký Tetín a poté zavražděna. Tradičně se pro obec užívá adjektivní tvar srbecký, nikoliv srbský, a obyvatelské jméno Srbečák.
První písemná zmínka o vsi Srbsku pochází z roku 1428, kdy je v účtech hradu Karlštejna zmíněno, že Martin rybář ze Srbska koupil část lesů.
Roku 1862 byl zahájen provoz na železniční trati na pravém břehu řeky, 1. května 1902 pak na ní byla zřízena zastávka Srbsko a roku 1907 byla trať zdvojkolejněna.[1] Roku 1900 byla zahájena výstavba silnice vedoucí po levém břehu Berounky do Karlštejna[1] (dnes část silnice II/116).
Přes řeku vedl odpradávna brod, později přívoz. V únoru 1958 byl postaven pontonový most, který však po týdnu musel být kvůli velké vodě odstraněn; poté byl znovupostaven při cvičení ženistů. V roce 1960 byla vybudována první lávka pro pěší, tu strhla povodeň v červenci 1981. Ještě v roce 1981 byla vybudovaná nová lávka, s dřevěným povrchem, umožňující i průjezd automobilů. Byla stržena povodní v srpnu 2002. V dubnu 2003 byla otevřena nová lávka, s asfaltovým povrchem.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 15.3.2014
 • 69 zobrazení
 • 0
 • 11
CEBIV SE NACHÁZÍ ASI 9KM OD KONSTANTINOVÝCH LÁZNÍ NA TACHOVSKU...
Je postaven na půdorysu písmene H. Zámek byl vrácen v restituci Löwensteinům. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Z roku 1543 pochází první písemná zmínka o gotické tvrzi, v období renesance byla tvrz přestavěna na zámek. V roce 1657 zámek vyhořel, byl přestavěn do své nynější podoby. Zámek je v současnosti v dezolátním stavu. Propadly se stropy, byla vytlučena okna.
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • 15.9.2013
 • 129 zobrazení
 • 0
 • 00
JEDNU SOBOTU NA KONCI PRÁZDNIN JSEM SE VYDAL PŘES SKORO CELOU REPUBLIKU DO HLAVNÍHO MĚSTA MORAVY - DO OLOMOUCE. JET TAM SE VYPLATILO. KDYBY TAM JEZDILO METRO, TAK JE TO OD PRAHY K ROZEZNÁNÍ JEN KVŮLI NÁZVU. Z KONSTANTINEK JSEM SE VYDAL RÁNO V 6:17(6:37 PROTOŽE SE ZÁHADNĚ OPOZDIL) A POTÉ OSOBÁKEM DO STŘÍBRA, RYCHLÍKEM DO PRAHY A EXPRESEM ,,KYSUCA'' PŘES KOLÍN, PARDUBICE, ČESKOU TŘEBOVOU A ZÁBŘEH NA MORÁVĚ JSEM DO OLOMOUCE DOJEL VE 12:52. DOMŮ JSEM SICE DORAZIL AŽ PO PŮLNOCI, ALE TO JE JEDNO...
V průběhu středověku byla Olomouc správním centrem Moravy, soupeřícím o toto postavení s městem Brnem. Prapočátek tohoto sporu je již v závěti českého vévody Břetislava I., který svým mladším synům odkázal Moravu, a to tak, že Vratislav dostal její severovýchodní polovinu s centrem v Olomouci, Konrád a Ota jihozápadní polovinu s centrem v Brně. Toto dělení je počátkem více než stopadesátileté existence údělů, které znemožnily vytvoření jednoho centra země. To se však nevytvořilo ani po politickém sjednocení Moravy pod vládou Vladislava Jindřicha na počátku 13. století, neboť předpokládaná markraběcí dynastie se svým sídelním městem nevznikla. Důležitý úřad s celozemskou působností, zemský soud, vznikl během 13. století sjednocováním provinčních soudů (cúd) do dvou středisek – Brna a Olomouce; snaze Olomouce stát se jediným sídlem soudu se Brno bránilo. Soupeření obou měst posilovalo i to, že každé bylo střediskem městského právního okruhu (ostatní města si v nich brala právní ponaučení). Brnu na úkor Olomouce zjevně přál markrabě a později král a císař Karel Lucemburský, lucemburská markrabata ostatně právě v Brně sídlila.
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • 24.8.2013
 • 52 zobrazení
 • 0
 • 66
DRUHÝ PRÁZDNINOVÝ DEN JSEM VYUŽIL K CYKLOVÝLETU. VLAKEM JSEM I S KOLEM DOJEL DO STANICE KRYLY NA TRATI PLZEŇ - ŽATEC A ODTUD JSEM JEL AŽ DO KONSTANTINOVÝCH LÁZNÍ KDE JSEM VYČERPÁN KLESL NA POSTEL.....
Manětín (dříve Mantiná, Manetín, v lat. a něm. textech Manetin) je město v severní části okresu Plzeň-sever. V celé obci, která zahrnuje dalších 14 vsí, žije přes jeden tisíc obyvatel. Její katastrální území zaujímá 8 465,20 ha – je největším katastrem obce na severním Plzeňsku. V samotném Manětíně žilo v roce 2001 770 obyvatel, jeho katastrální území má výměru 876,3 ha a PSČ adres je 331 01 a 331 62.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 2.7.2013
 • 43 zobrazení
 • 0
 • 22
Jednu neděli jsem sedl na kolo a vydal se do města Radnice. První zmínka o Radnicích je z roku 1336, kdy je prodal král Jan Lucemburský Petrovi z Rožmberka spolu se Zbirohem, Týčkem, Mýtem a Újezdem. Již tehdy jsou nazývány městečkem. Roku 1418 získává městečko privilegium od Oldřicha z Rožmberka, které kromě jiných zlepšení přineslo i zrušení práva odúmrtí. Roku 1478 Radnice odkoupili Jaroslav a Zdeslav ze Sternberga. Tím se poprvé dostávají Sternbergové do spojistosti s Radnicemi. Ale ještě koncem století prodávají Radnice Pešíkům z Komárova.
Kategorie: města
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 3.8.2014
 • 37 zobrazení
 • 1
 • 22
VE ČTVRTEK SE KONALO ČÁSTEČNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE. ZATMĚNÍ NEBYLO NIJAK VELKÉ ALE I PŘESTO NĚCO MÁLO VIDĚT BYLO...
Zatmění Měsíce je astronomický jev, kdy měsíční kotouč je zastíněn planetou Zemí. Nastává při úplňku, pokud se Slunce, Země a Měsíc ocitnou v jedné přímce. Měsíc se ve stínu Země pohybuje rychlostí přibližně 1 km/s, a zatmění tak může trvat až 107 minut. Jde o běžněji pozorovatelný jev než zatmění Slunce, kdy dochází k zastínění části zemského povrchu Měsícem. Zatmění Měsíce nastává přibližně dvakrát až třikrát do roka.
Kategorie: události
více  Zavřít popis alba 
 • 25.4.2013
 • 38 zobrazení
 • 0
 • 00
V NPP Kotýz se nachází význačné a turisticky atraktivní geologické útvary. V západní části pod vrcholem svahu je to Aksamitova brána – největší skalní brána v Českém krasu. Nazvána byla na počest archeologa Jana Aksamita, který v okolí vedl výzkumy na začátku 20. století. Předpokládalo se, že brána je zbytkem portálu velké jeskyně, jejíž strop se propadl. Za branou se nachází vstup do propasťovité jeskyně Ve vratech, jejíž výplň byla při četných speleologických výzkumech vytěžena. Poslední výzkumy rovněž naznačují, že stěny prostoru za Aksamitovou branou jsou tvořeny mocnou žílou krystalického kalcitu. Jedná se tedy o hydrotermálně korozní dutinu, která byla od počátku otevřena k povrchu. Řícení stropu tedy pravděpodobně nikdy nenastalo. Ačkoliv se podle tradice za Aksamitovou bránou nachází vchod do spletitých podzemních chodeb, speleologům se tuto domněnku nepodařilo prokázat.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 18.1.2014
 • 46 zobrazení
 • 0
 • 11
Úterský potok jsme prošli z městečka Úterý do Bezvěrova....
Úterský potok pramení západně od Bezvěrova, nedaleko pramení Manětínský potok. Mezi Bezvěrovem a Úterým se do něj vlévá Bezděkovský potok, Telecí potok a Lomený potok. Ještě před ústím Telecího potoka stával Zuckerův mlýn a další mlýn, tzv. Jansův mlýn, se nacházel u ústí Lomeného potoka. Za obcí Úterý se nalézá další z bývalých mlýnů na tomto potoce, tzv. Reličkův mlýn. Nedaleko Bezdružic se do Úterského potoka vlévá Nezdický potok. Necelé 2 km po proudu potoka najdeme zbytky mlýnu Barvírna, za ním se do toku vlévá nedaleko Potína Dolský potok. V této části údolí se nachází zbytky bývalého Žižkova mlýna, Falkenštejnský vodopád a dále po proudu ještě Starý mlýn pod kopcem se zříceninou Falkenštejn. Další potok, tzv. Blažimský potok se vlévá do potoka u tzv. Hlaváčkova mlýna pod vrchem Ostrov. Dalším přítokem je Hadovka u Šipína, kde se nachází další z mlýnů, tentokrát Dudákovský mlýn. Předposledním přítokem Úterského potoka je před Sviňomazským hrádkem Kozolupský potok. Posledním přítokem, před tím než Úterský potok dosáhne vodní nádrž Hracholusky, je nedaleko Trpíst Křelovický potok.
více  Zavřít popis alba 
 • 21.8.2014
 • 118 zobrazení
 • 1
 • 00
A OSLAVA 140 LET PROVOZU NA TRATI PLZEŇ - ŽATEC
Jízdy parního vlaku ,,Kafemlejnek, možnost svezení na drezíně, muzika, výstava historie železnice atd.
více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2013
 • 58 zobrazení
 • 0
 • 00
Poslední záříjovou sobotu se ve městě na Česko - Slovensko - Rakouském trojmezí konal národní Den železnice. Břeclavské nádraží zaplnily historické vlaky, moderní vlaky k prohlídce a doprovodný program. Prohlédnout jsme si mohli například Railjet, Pendolino a rodinku Regio.... Ve světě zábavy se závodilo na drezínách, deti si užívaly na skákacím hradě a celá rodina se občerstvila langošem s limonádou....
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 27.9.2014
 • 185 zobrazení
 • 2
 • 11
DVŮR KRASÍKOV SE NACHÁZÍ POD STEJNOJMENNÝM VRCHEM NEDALEKO KONSTANTINOVÝCH LÁZNÍ SMĚREM NA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. NAJDEME ZDE MINIZOO, BISTRO, MYDLÁRNU A KURZY JÍZDY NA KONI. V COUNTRY-STODOLE SE KONAJÍ KULTURNÍ AKCE.....
Krasíkov je přírodní památka ev. č. 1845 západně od obce Kokašice v okrese Tachov. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany je komplex polopřirozených teplomilných společenstev na výrazné vulkanické čedičové kupě se soustředěným výskytem zvlášť chráněných druhů rostlin.
Kategorie: vesnicezvířata
více  Zavřít popis alba 
 • 16.6.2013
 • 47 zobrazení
 • 0
 • 00
Rabštejn nad Střelou je část města Manětína v okrese Plzeň-sever, od něhož se nachází přibližně 7 km na severovýchod. Jedná se o bývalé historické město, které leží na řece Střele asi 30 kilometrů severně od Plzně. Většina městské zástavby leží nad pravým břehem řeky, na ostrohu ohraničeném strmými svahy na jihu a severu. Nachází se uprostřed přírodního parku Horní Střela.
Kategorie: architekturaměsta
více  Zavřít popis alba 
 • 28.12.2014
 • 44 zobrazení
 • 1
 • 00
JEDE POMALU - JEDE JAK PRAŽÁK Z MĚLNÍKA
Mělník je okresní město ve Středočeském kraji 30 km na sever od Prahy. Leží na pravém břehu Labe naproti ústí Vltavy; historické centrum se rozkládá na vyvýšenině obtékané potokem Pšovkou. Území dnešního města Mělník je osídleno už od neolitu. V oblasti Mělnicka se také odehrávají některé historické romány Eduarda Štorcha. Podle starších historiografických názorů byl Mělník v 9. a 10. století centrem slovanského kmene Pšovanů - přibližně v místě dnešního zámku se nacházelo hradiště Pšov. Mělník je okresní město ve Středočeském kraji 30 km na sever od Prahy. Leží na pravém břehu Labe naproti ústí Vltavy; historické centrum se rozkládá na vyvýšenině obtékané potokem Pšovkou. Území dnešního města Mělník je osídleno už od neolitu. V oblasti Mělnicka se také odehrávají některé historické romány Eduarda Štorcha. Podle starších historiografických názorů byl Mělník v 9. a 10. století centrem slovanského kmene Pšovanů - přibližně v místě dnešního zámku se nacházelo hradiště Pšov.
Kategorie: cestováníměsta
více  Zavřít popis alba 
13 komentářů
 • 18.5.2013
 • 30 zobrazení
 • 0
 • 1313
Poslední týden v srpnu jsme navštívili Krkonoše. Vydali jsme se na nejvyšší horu ČR - Sněžku
více  Zavřít popis alba 
 • duben až srpen 2016
 • 54 zobrazení
 • 1
 • 00
DNE 5. 7. 2013 BYL SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO UPRAVENÉ, PŮVODNĚ NEVZHLEDNÉ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ OKOLO KAPLE PANNY MARIE LURDSKÉ V KONSTANTINOVÝCH LÁZNÍCH NA KŘIŽOVATCE HRADIŠŤSKÉ ULICE A LÁZEŇSKÉ TŘÍDY.....
Kapli Panny Marie Lourdské najdeme na kraji lázeňského parku před lázeňským domem Prusík. Mariánskou kapli na malé vyvýšenině při příjezdové cestě k hlavní lázeňské budově nachala postavit okolo r. 1900 žena Dr.Pankratze, představitele plzeňské společnosti, která v té době lázně spravovala. Stavbu provedl zednický mistr Martin Brosch z Břetislavi za 3500 zlatých a vysvětil ji farář Nagerl ze sousední farnosti v Okrouhlém Hradišti. Kaple byla r. 1997 opravena obcí Konstantinovy Lázně. Novodobý kostel, není zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek.
více  Zavřít popis alba 
 • 12.7.2013
 • 46 zobrazení
 • 0
 • 00
ČERVENÁ, MODRÁ FIALA, FIALA
Violka (Viola L.) je rod jednoletých až vytrvalých bylin. Listy jsou řapíkaté. Květy jsou někdy rozlišeny na chasmogamické (s barevnými korunami a jsou opylovány hmyzem a kleistogamické (zakrnělé, zelenavé, s autogamií) nebo nejsou rozlišeny. Kališní lístky jsou štítovité, jejich přední část je čárkovitě trojúhelníkovitá, zadní část za místem přirůstání tvoří kališní přívěsek. Dolní korunní lístek vybíhá v ostruhu. Plodem je tobolka. Semena často mají masíčko, které slouží pro myrmekochorii (semena rozšiřována mravenci).
více  Zavřít popis alba 
 • 4.5.2013
 • 26 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Nasednout na vlak nebo na kolo a jet někam na výlet. Takto si plánuji svůj volný čas. Většinou je to Plzeňský, Karlovarský, Středočeský kraj a občas i Jihočeský kraj. Ovšem nezapomínám ani na okolí mého bydliště (Konstantinovy Lázně) kde jsou také zajímavá místa. Výlety dokumentuji foťákem Samsung ES90, Panasonic DMC-FZ50 a fotky si uchovávám zde. Starší fotky z mobilu jsou k nahlédnutí na Google - Plus pod jménem Tomáš Matejka a kanál na Youtube jménem Thomas211. Popisky používám z Wikipedia.org....

Aktivní od

31. prosince 2012

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

21. ledna 1997

Mí oblíbení lidé na Rajčeti

Má oblíbená alba na Rajčeti

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama